Rozważania

Maj 2017

Królowo Polski – módl się za nami!

Wierzący Polacy wybrali Matkę Bożą za swoją Królową. Wiedzieli, że trudno zaufać mającym władzę, którzy ciągle się zmieniają. Jej można zaufać całkowicie, bo ma kontakt z każdym Polakiem. Polska to dom dla tych, którzy Ją kochają.

Czytaj dalej

Kwiecień 2017

Matko cierpiąca – módl się za nami!

Matka Jezusa była już przez Symeona przygotowana do cierpienia. Znała stopień niewinności swego Syna i doświadczała stopnia nienawiści tych, którzy go niszczyli. Krucjata Modlitwy razem z Matką Jezusa uczestniczy w niewinności dzieci poczętych i w nienawiści tych, którzy je niszczą.

Czytaj dalej

Marzec 2017. Wynagrodzenie za nienawiść

Nienawiść jest odwrotnością miłości i dysponuje tą samą siłą, co miłość. Energia ta sama, a jej ukierunkowanie inne. Nienawiść jest nastawiona na niszczenie, a miłość na budowanie. Nienawiść lubi zabijać, a miłość daje życie. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci jest dziełem miłości, dlatego jest na ostrym froncie i ma przed sobą ludzi, którzy nienawidzą. Należą do nich wszyscy, którzy są nastawieni na zabijanie dziecka poczętego.

Czytaj dalej

Styczeń 2017. Wynagrodzenie za zgorszenia

Żyjemy w świecie wielkiego zgorszenia, nagłaśnianego przez media. Dobro potrafi być dyskretne i jemu nagłaśnianie przeszkadza. Ono woli być znane tylko Bogu. Jezus powiedział: Niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Zło szczyci się swymi sukcesami, które dowodzą, jak ono jest mocne.

Czytaj dalej

Grudzień 2016. Wynagrodzenie za brak miłości w rodzinie

Grudzień w polskiej kulturze jest miesiącem skoncentrowanym na domu. Adwent to oczekiwanie narodzin Jezusa. Jesteśmy w domu Maryi w Nazarecie. Wspominamy dom Jana Chrzciciela, w którym domownicy śpiewają dwa hymny. Jeden Maryi: Magnificat – Wielbij duszo moja Pana, bo wielkie rzeczy Mi uczynił i święte jest imię Jego. a drugi Zachariasza: Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Tak Jan, jak i Jezus wzrastali w domach pełnych szczęścia. Nawet betlejemska stajnia była wypełniona szczęściem. Ono bowiem nie zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale od stopnia miłości Boga i ludzi.

Czytaj dalej

Październik 2016. O umiłowanie Różańca

Krucjata jest wspólnotą żyjącą Różańcem, bo uczestnicy spotykają się duchowo każdego dnia rozważając jedną z tajemnic Różańca. Jest to modlitwa ewangeliczna, bo koncentruje się na dwudziestu tajemnicach Dobrej Nowiny i na słowach „Ojcze nasz” oraz „Pozdrowienia Anielskiego”. To wołanie do Boga razem z Matką Jezusa ma na uwadze tajemnice życia poczętego, jest więc uczestnictwem w stwarzaniu człowieka. Dopiero w niebie zobaczymy wielkość tego dzieła. Ono ma również na uwadze wyproszenie błogosławieństwa dla matki i tych, którzy czuwają nad poczętym człowiekiem.
Czytaj dalej

Lipiec 2016. O miłosierdzie dla młodzieży

W tym miesiącu młodzież i jej los jawi się jako najważniejszy temat modlitwy całego Kościoła Katolickiego. Dla nas ważne jest to, że Kraków ma być miejscem spotkania przedstawicieli młodzieży z całego świata. Młodość to dynamizm życia. Modlitwą wspieramy ich, aby w duchu dojrzałej miłości nie bali się podjąć decyzji przekazu życia nowym pokoleniom. Najważniejsza jest odpowiedzialność za siebie i partnera.

Czytaj dalej

Czerwiec 2016. O miłosierdzie dla ginekologów i pielęgniarek

Praca lekarza i pielęgniarki jest dziełem ich miłosierdzia. Jeśli liczy się pacjent i jego dobro, każda minuta tej pracy jest nastawiona na pomoc temu, kto jej potrzebuje. Dla wierzącego jest to powołanie, i wówczas pragnie wypełnić wolę Ojca Niebieskiego, który go prosi o zajęcie się pacjentem. Dla wierzącego jego ręce są przedłużeniem rąk Boga.

Czytaj dalej