Błogosławieństwa

Naszej inicjatywie modlitewnej towarzyszy, od samego początku, życzliwość, pomoc
i błogosławieństwo pasterzy Kościoła:Przypomnijmy tylko najważniejsze fakty:

  • Błogosławieństwo Sługi Bożego Jana Pawła II przekazane nam za pośrednictwem ks. prałata Stanisława Dziwisza pisemnie w dniu 12 stycznia 1984 r.
  • Audiencja organizatorów Krucjaty Modlitwy u Sługi Bożego Jana Pawła II, 13 sierpnia 1991 r. w Krakowie, podczas pielgrzymki do Polski.
u-jana-pawla-ii

Audiencja organizatorów Krucjaty Modlitwy u Sługi Bożego Jana Pawła II, 13 sierpnia 1991 r.

  • Prymasowskie Błogosławieństwo ks. kard. Józefa Glempa (udzielone 7 maja 1986 r.).
  • Błogosławieństwo metropolity krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwiwsza.

Należy także wspomnieć błogosławieństwo i wyrazy wsparcia licznych polskich biskupów.

u-kardynała-dziwisza

Audiencja inicjatorów Krucjaty Modlitwy w Obronie Życia Poczętych Dzieci u Metropolity Krakowskiego ks. kard. Stanisława Dziwisza w 25-lecie powstania Krucjaty, 18.10.2005 r.