Intencje i warunki uczestniczenia

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. (Mt 25,40)
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”. (Mk 11,24)
„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)

W 39 roku trwania naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej, proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

 • przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka popełnione w naszej Ojczyźnie,
 • dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowane dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,
 • błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
 • błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do modlitwy i postu w powyższych intencjach przez dowolnie wybrany okres czasu:

 • codziennie odmawiać wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego,
 • uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Chorzy, osoby w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie cierpienia w intencji obrony życia.
 • pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez czas uczestniczenia w Krucjacie.

Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie na czas nieokreślony z możliwością rezygnacji w dowolnym czasie lub na czas z góry przez siebie określony, np. na okres jednego roku lub krótszy.

Prosimy o zgłoszenie udziału w Krucjacie w najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 • pocztą na adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków;
 • e‑mailem na adres: modlitwa@krucjata.org;
 • telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 633 09 73;
 • skorzystać ze specjalnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.krucjata.org/zgloszenia.

Jeżeli Uczestnik Krucjaty poda w swoim zgłoszeniu tylko swoje imię, wówczas jego kontakt z nami będzie wyłącznie jednostronny – w takim razie konieczne jest podanie długości czasu zobowiązania się do uczestniczenia w Krucjacie. Podanie adresu internetowego da nam możliwość kontaktu elektronicznego, a podanie pełnego adresu pocztowego umożliwi organizatorom Krucjaty wysyłanie także materiałów drukowanych. Pragniemy podkreślić, że wszystkie materiały wysyłane są bezpłatnie i nigdy organizatorzy Krucjaty nie proszą o datki pieniężne.

Koszty wysyłki i materiałów drukowanych pokrywa Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i tylko na konto tego Stowarzyszenia Uczestnicy Krucjaty mogą przekazywać swoje dobrowolne ofiary pieniężne przeznaczone na obronę życia każdego człowieka – zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, które jest organizacją organizacja pożytku publicznego (numer KRS 0000140437). Organizatorzy Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a także Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nikomu nie udostępnia zebranych przez siebie danych i szanuje prawo do prywatności wszystkich osób przekazujących mu jakiekolwiek informacje o sobie. Dokładamy najwyższych starań, by wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej (RODO). Pełna treść klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.pro-life.pl/klauzula

Zgłoszonym uczestnikom organizatorzy Krucjaty będą przesyłane szczegółowe intencje. Intencje będzie również drukować prasa katolicka i podawane będą na stronie internetowej: www.krucjata.org.

Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy oraz zgłoszenia swojego uczestnictwa w Krucjacie.

W imieniu organizatorów:

Halina i Czesław Chytrowie
Grażyna Kich
Janina Palus
Paweł Wosicki
Beata Trzcińska
Janusz Kawecki
Adam Kisiel
Wanda Półtawska
Jadwiga Wronicz
 Antoni Zięba 

Kraków, 1 sierpnia 2018 r.