Program i ogólne intencje

Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

W Dzień Świętości Życia, 25 marca b.r., rozpocznie się 42. rok trwania Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Jej początki sięgają dnia 12 października 1980 roku, który Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił jako światowy dzień modlitw w intencji rodziny. Krucjata z błogosławieństwem Metropolity Krakowskiego, ks. kard. Franciszka Macharskiego, zaplanowana była wówczas jako intensywna, trzymiesięczna modlitwa w intencjach:

 • o przemianę świadomości społecznej i odrzucenie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 roku;
 • o przemianę i aktywne zaangażowanie się w obronę życia osób zajmujących ważne stanowiska w Polsce – zarówno w instytucjach świeckich jak i w Kościele.

Członkowie Krucjaty (ok. 3 tys. osób, w tym 1,5 tys. chorych) zobowiązali się, że będą przez 3 miesiące uczestniczyć codziennie we Mszy świętej i ofiarować Komunię Świętą w tych intencjach, odmawiać dziesiątek Różańca lub Litanię Loretańską do Matki Bożej z modlitwą św. Bernarda. Chorzy nie mogący być codziennie w kościele, ofiarowali swoje cierpienia w tych intencjach, odmawiali część różańca, i gdy mieli taką możliwość — ofiarowali także Komunię Świętą.

W następnych latach, każdy członek Krucjaty zobowiązywał się do całorocznej modlitwy, najpierw rozpoczynając ją 3 maja na Jasnej Górze, w Święto Matki Bożej Królowej Polski, a później 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego — obecnie decyzją Episkopatu Polski obchodzony jako Dzień Świętości Życia. Podejmowane były: modlitwa różańcowa (jeden dziesiątek różańca), Litania Loretańska, Pod Twoją Obronę oraz ofiarowanie swoich umartwień, a raz w miesiącu, w dzień powszedni uczestniczenie we Mszy Świętej i ofiarowanie w tej intencji Komunii Świętej. Osoby chore ofiarowały w każdym miesiącu jeden dzień swoich cierpień i codziennie odmawiały część Różańca św.

Pan Bóg ulitował się na polskim narodem – stał się cud. Po ponad 12 latach ufnej modlitwy ustawa pozwalająca na zabijanie dzieci poczętych została zamieniona na ustawą chroniącą życie. 7 stycznia 1993 roku, posłowie solidarnościowej opcji politycznej przegłosowali ustawę o planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego, co stało się mimo zdecydowanego sprzeciwu posłów postkomunistycznych i liberalnych.

Obecnie, w wyniku zmasowanego ataku ośrodków aborcyjnych z innych krajów świata i lansowanej przez UE i WHO ideologii gender, rodzina polska jest ponownie zagrożona. Dodatkowo ciąży na naszym Narodzie odpowiedzialność za ok. 20–25 milionów zabitych polskich, nienarodzonych dzieci w latach 1956–1993 (taki ogrom tragedii wynika z Memoriału Episkopatu Polski do Rządu w sprawie zagrożeń biologicznych i moralnych narodu polskiego, z dnia 18 czerwca 1970 r. oraz innych danych opublikowanych). Potrzeba wielkiej modlitwy – błagalnej, ekspiacyjnej i dziękczynnej — powszechnego szturmu do Boga przez Niepokalaną. Dlatego wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do włączania się do Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci.

 

Program Krucjaty, ogólne intencje i warunki uczestniczenia w roku 2022

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili”. (Mt 25,40)
„Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”. (Mk 11,24)
„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. (Św. Jan Paweł II, Nowy Targ 8.06.1979 r.)

W 42 roku trwania naszej Krucjaty, w duchu wdzięczności za ogrom łask udzielonych dziełu obrony życia człowieka, ufni we Wszechmoc Trójjedynego Boga i przemożne Wstawiennictwo Matki Bożej, proponujemy wspólną modlitwę w następujących intencjach:

 • przebłagalnej: za grzechy przeciw życiu człowieka popełnione w naszej Ojczyźnie,
 • dziękczynnej: za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy, a w szczególności za: uratowane dzieci, ocalone sumienia matek i ojców oraz pracowników służby zdrowia; za wprowadzenie ustawodawstwa chroniącego życie nienarodzonych,
 • błagalnej: o dalszy wzrost szacunku wobec życia człowieka nienarodzonego, chorego, w podeszłym wieku,
 • błagalnej: o wprowadzenie do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawnej ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Uczestnik Krucjaty zobowiązuje się do modlitwy i postu w powyższych intencjach przez dowolnie wybrany okres czasu:

 • codziennie odmawiać wybraną przez siebie modlitwę, np. Litanię do Matki Bożej, dziesiątek Różańca Świętego,
 • uczestniczyć, raz w miesiącu, w dzień powszedni we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej. Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św., proszone są o ofiarowanie swojego cierpienia w intencji obrony życia.
 • pościć w intencjach obrony życia w środy każdego tygodnia przez czas uczestniczenia w Krucjacie.

Do Krucjaty Modlitwy można się włączyć w dowolnym czasie, podejmując zobowiązanie na czas nieokreślony z możliwością rezygnacji w dowolnym czasie lub na czas z góry przez siebie określony, np. na okres jednego roku lub krótszy.

Prosimy o zgłoszenie udziału w Krucjacie w najbardziej wygodny dla siebie sposób:

 • pocztą na adres: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, ul. Krowoderska 24/6, 31–142 Kraków;
 • e‑mailem na adres: modlitwa@krucjata.org;
 • telefonicznie (od pn. do pt., w godz. 9:00–15:00), tel. 12 311 02 60;
 • skorzystać ze specjalnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.krucjata.org/zgloszenia.

Jeżeli Uczestnik Krucjaty poda w swoim zgłoszeniu tylko swoje imię, wówczas jego kontakt z nami będzie wyłącznie jednostronny – w takim razie konieczne jest podanie długości czasu zobowiązania się do uczestniczenia w Krucjacie. Podanie adresu internetowego da nam możliwość kontaktu elektronicznego, a podanie pełnego adresu pocztowego umożliwi organizatorom Krucjaty wysyłanie także materiałów drukowanych.

Osoby wahające się, które obawiają się, że już dużo czasu poświęcają na modlitwę i nie mogą przyjmować kolejnych zobowiązań pragniemy poinformować, że jeżeli już odmawiają codziennie chociaż jedną dziesiątkę Różańca św. w innych intencjach – wystarczy, że dołączą intencję w obronie życia (nie muszą „dodawać” nowej dziesiątki). Podjęcie dodatkowego postu w środy nie musi koniecznie obejmować postu od mięsa, ale może to być odmówienie sobie czegoś, w stosunku do czego jest się bardzo przywiązanym (z uzależnieniem włącznie), np. słodyczy, palenia papierosów, spożywania alkoholu, oglądania seriali telewizyjnych itp. A uczestniczenie raz w miesiącu, w dzień powszedni, we Mszy Świętej z przyjęciem Komunii Świętej jest dla każdego szansą wzrastania w wierze i z czasem staje się częstą potrzebą uczestniczenia w tej najważniejszej dla katolika modlitwie.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie materiały wysyłane są bezpłatnie i nigdy organizatorzy Krucjaty nie proszą o datki pieniężne. Koszty wysyłki i materiałów drukowanych pokrywa Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka i tylko na konto bankowe tego Stowarzyszenia Uczestnicy Krucjaty mogą przekazywać swoje dobrowolne ofiary pieniężne przeznaczone na obronę życia każdego człowieka – zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, które jest organizacją organizacja pożytku publicznego (numer KRS 0000140437). Organizatorzy Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, a także Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka nikomu nie udostępnia zebranych przez siebie danych i szanuje prawo do prywatności wszystkich osób przekazujących mu jakiekolwiek informacje o sobie. Dokładamy najwyższych starań, by wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej (RODO). Pełna treść klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest pod adresem: www.pro-life.pl/klauzula

 

Zgłoszonym uczestnikom organizatorzy Krucjaty przesłane będą szczegółowe, miesięczne intencje.
Serdecznie zachęcamy do podjęcia tej modlitwy oraz zgłoszenia swojego uczestnictwa w Krucjacie.

W imieniu organizatorów:

Halina i Czesław Chytrowie

Grażyna Kich

Janina Palus

Paweł Wosicki

Beata Trzcińska

Janusz Kawecki

Adam Kisiel

Wanda Półtawska

Jadwiga Wronicz

Joanna Banasik

Wojciech Zięba

Antoni Zięba

Kraków, 28 lutego 2022 r.

 

Fragment encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II „Evangelium vitae”

„Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat” [EV, 100].

100. W tym wielkim wysiłku tworzenia nowej kultury życia wspiera nas i ożywia ufne przekonanie, że Ewangelia życia, tak jak Królestwo Boże, wzrasta i wydaje owoc obfity (por. Mk 4, 26–29). Istnieją oczywiście ogromne dysproporcje między licznymi i potężnymi środkami, w jakie są wyposażone siły działające na rzecz „kultury śmierci”, a tymi, którymi dysponują obrońcy „kultury życia i miłości”. My jednak wiemy, że możemy ufać w pomoc Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego (por. Mt 19, 26). Z tym przekonaniem w sercu, przynaglony głęboką troską o los każdego człowieka, powtarzam dziś wobec wszystkich to, co powiedziałem do rodzin spełniających swoje trudne zadania pośród zagrażających im niebezpieczeństw: pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. W ramach specjalnych inicjatyw oraz w codziennej modlitwie niech każda chrześcijańska wspólnota, każdy ruch i stowarzyszenie, każda rodzina i każdy wierzący zanoszą żarliwe błaganie do Boga, Stwórcy i Miłośnika życia. Jezus pokazał nam, że modlitwa i post to najważniejsza i najskuteczniejsza broń przeciw mocom zła (por. Mt 4, 1–11) i pouczył swoich uczniów, że niektóre złe duchy można wypędzić tylko w ten sposób (por. Mk 9, 29). Zdobądźmy się zatem na pokorę i odwagę modlitwy i postu, aby sprowadzić moc z Wysoka, która obali mury oszustwa i kłamstwa, zasłaniające przed oczyma wielu naszych braci i sióstr niegodziwość czynów i ustaw wrogich życiu i wzbudzi w ich sercach postanowienia i zamiary inspirowane cywilizacją życia i miłości.

„Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1J 1, 4): ewangelia życia jest przeznaczona dla całej ludzkiej społeczności. [EV, 100].

 

Najważniejsze, najistotniejsze orędzie papieskie

Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział podczas przemówienia do pielgrzymów zgromadzonych w Kalwarii Zebrzydowskiej, 7 czerwca 1979 roku, że wezwanie do modlitwy jest najważniejszym, najistotniejszym orędziem papieskim — nigdy później go nie wycofał ani nie zmienił.

„Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym (bo, dziwna rzecz, młodzi szczególnie sobie upodobali to miejsce): nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych — materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem… „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów…

Niech z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!

W pierwszą zaraz niedzielę po rozpoczęciu nowego pontyfikatu prosiłem, żeby mnie zawieźli helikopterem na Mentorellę, w pobliżu Rzymu. I tam też uważałem za swoje pierwsze zadanie, pasterskie i papieskie, wygłosić takie orędzie o modlitwie. To jest zawsze pierwsze, podstawowe, najważniejsze. I tu powtarzam — nie te same słowa, ale tę samą sprawę”.

Fragment tej wypowiedzi Ojca Świętego jest udokumentowany na filmie (od 40 sek. do 2:12 min) dostępnym w Internecie pod adresami:

„W Chrystusie Zmarłym i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: Życie zwycięży śmierć!” (Jan Paweł II, 26 lutego 1979 r.)

 

dr inż. Adam Kisiel

 

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Życie jest darem. Bezcennym, choć kruchym. Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia. Hojnym, choć czasem może wydawać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka. Dlatego po raz drugi zapraszamy Państwa na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Naszą modlitwą chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy polecać Panu Bogu bardzo konkretne sprawy, dlatego będziemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się w zwiększeniu wsparcia finansowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to też zaproszenie do czynnego włączenia się w działania pro-life na miarę naszych możliwości. To okazja, by siebie samych zapytać, czy pomogliśmy innym rodzicom pokochać ich dzieci.

 • Co zrobiliśmy, kiedy w ich oczach widzieliśmy strach?
 • Czy byliśmy oparciem dla swojej koleżanki, znajomej z pracy, sąsiadki, która została matką, choć tego nie planowała?
 • Czy byliśmy życzliwi dla rodzin wielodzietnych? Czy zaoferowaliśmy choćby najmniejsze wsparcie organizacyjne lub finansowe rodzicom, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością, bo nawet ta najmniejsza pomoc jest lepsza od największego współczucia?

Deklaracja: „Nigdy nie dokonam aborcji” to za mało. Naszym zadaniem jest pomóc wszystkim rodzicom w przyjęciu ich dziecka takim, jakie jest. Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia wydaje nam się, że poczęło się nie w porę.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać litanię do Świętej Rodziny, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia.

Do modlitewnej inicjatywy można się zapisać na stronie Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka oraz telefonicznie pod numerem 12 311 02 60. Broszurę ze wszystkimi modlitwami można pobrać także z tej samej strony internetowej.

 

Magdalena Guziak-Nowak
Wojciech Zięba