Maj 2016. O miłosierdzie dla matek i ojców

Rok Miłosierdzia to usilne wołanie do Boga o miłosierdzie dla tego, kto prosi, i dla wszystkich, których, w swej modlitwie wymienia. Krucjata ma na uwadze nie tylko dziecko, ale jego matkę i ojca. Radujemy się, gdy ich serca biją miłością i w niej kształtuje się serce dziecka. Znając jednak słabość człowieka prosimy Boga o miłosierdzie dla tych rodziców, którzy dziecko ranią.

Maj to miesiąc, w którym Krucjata obejmuje modlitwą wszystkie matki i ojców naszej Ojczyzny, na przestrzeni 1050 lat, bo wspominamy chrzest Mieszka I. Miliony Polaków przeszło przez wodę chrztu świętego i zamieniło swe życie w pieśń dziękczynną nie tylko za życie na ziemi, ale i za to, jakie otrzymali na chrzcie, czyli za życie wieczne.

Miłosierdzie Boga jest nadzieją wszystkich, którzy ranią innych, a co dopiero dla rodziców, którzy jako główne zadanie otrzymali objawienia dziecku twarzy kochającego ojca i matki. Oni bowiem są pierwszym objawieniem twarzy samego Boga. Jeśli tego zadania nie wykonali, ich ratunek jest tylko w przebaczeniu tak ze strony dzieci, jak i Boga. Kwiecień to czas modlitwy o to uzdrawiające miłosierdzie. Jeśli to możliwe tę modlitwę warto skierować do Boga Ojca przy chrzcielnicy.

 

Ks. Edward Staniek