Marzec 2016. Aby Instytucje państwowe, samorządowe oświatowe organizowały obchody Narodowego Dnia Życia (24 III) uchwalonego przez Sejm RP

Prośba skierowana do Boga obejmuje ludzi odpowiedzialnych w naszej Ojczyźnie za życie każdego obywatela i wszystkich, którzy na naszej ojczystej ziemi zamieszkują. Wartością podstawową jest szacunek do życia, stąd jeden dzień w roku, jest przypomnieniem tej prawdy i każdy Polak tam, gdzie jest winien w nim dziękować za własne życie. Jeśli jest wierzący to dziękczynienie winno być skierowane do Boga. Jeśli nie ma wiary, powinien podziękować swej matce i ojcu, bo przez nich życie otrzymał. Rodzice winni dziękować za każde dziecko poczęte w ich łonie, tak za te, które urodzone spełniają zadania wyznaczone im na ziemi, jak i za te, które zmarły w łonie mamy. Każde bowiem dziecko poczęte ma już życie wieczne. O zadaniach w wieczności nie mówi nam nawet objawienie, ale Jezus zmartwychwstały zapowiada to życie, otwierając do niego drzwi. Dla wierzących jest to nie tylko dziękczynienie za życie doczesne, ale i wieczne.

Uczestniczy Krucjaty zawsze radują się jeśli ktoś z instytucji państwowych zdecydowanie stoi po stronie życia, i darzą go szacunkiem wiedząc, że może mu ufać. Jutro naszej Ojczyzny winno spoczywać tylko w takich rękach.

 

Ks. Edward Staniek