Luty 2016. Aby władze państwowe wspierały polskie rodziny

Ojczyzna to wielka rodzina. Jej ustrój jest tym doskonalszy, im bliższy ideału rodziny. Tak też widzi Jezus swój Kościół. On jest domem, który żyje pod okiem Boga Ojca. Jest rodziną tętniącą Jego miłością.

Katolik łatwo się odnajduje w Ojczyźnie i w Kościele, bo wie, że te dwa środowiska mogą łączyć te same cele. Rodzina jest nastawiona na przekazywanie życia i każdy, kto się nad nią pochyla, pragnie jej w tym dziele pomóc. Po narodzeniu dziecka potrzebne jest jeszcze kilka lat wychowania w rodzinie, bo ono polega na naśladowaniu ojca, matki, starszego rodzeństwa, a nawet dziadków.

Modlitwa o mądre wsparcie rodziny przez władze państwowe ma na celu nie tylko dobro rodzin, ale i dobro sprawujących władzę. Jest więc wyjątkowo mocną modlitwą za Ojczyznę. Jeśli bowiem rządzący mają na uwadze wielkie wartości państwa, to troska o zdrową i szczęśliwą rodzinę do tych wartości należy.

Modlitwę w Krucjacie można aktualizować słuchając w mediach wypowiedzi na temat rodzin, uczestnicząc w dyskusjach i obserwując precyzowanie paragrafów praw chroniących rodzinę. Wtedy słowa: „Maryjo, Módl się za nami grzesznymi teraz”, tętnią życiem. Dla ludzi wierzących wspieranie rządzących modlitwą jest rzeczą oczywistą, bo ona stanowi najpotężniejszą energię, potrzebną do podejmowania dzieł zgodnych z wolą Boga.

 

Ks. Edward Staniek