Październik 2016. O umiłowanie Różańca

Krucjata jest wspólnotą żyjącą Różańcem, bo uczestnicy spotykają się duchowo każdego dnia rozważając jedną z tajemnic Różańca. Jest to modlitwa ewangeliczna, bo koncentruje się na dwudziestu tajemnicach Dobrej Nowiny i na słowach „Ojcze nasz” oraz „Pozdrowienia Anielskiego”. To wołanie do Boga razem z Matką Jezusa ma na uwadze tajemnice życia poczętego, jest więc uczestnictwem w stwarzaniu człowieka. Dopiero w niebie zobaczymy wielkość tego dzieła. Ono ma również na uwadze wyproszenie błogosławieństwa dla matki i tych, którzy czuwają nad poczętym człowiekiem.

Krucjata jest dziełem Matki Bożej i Jej czcicieli. Spotkanie z Nią ubogaca pewne środowisko, w którym chodzi o nieustanne doskonalenie wiary, nadziei i miłości należących do Krucjaty. Ta modlitwa chroni nie tylko poczęte dzieci, ale i ubogaca tych, którzy trwają na niej. Krucjata to środowisko promieniujące mocną wiarą, bo codzienne spotkanie z Matka Bożą tę wiarę doskonali.

ks. Edward Staniek