Lipiec 2016. O miłosierdzie dla młodzieży

W tym miesiącu młodzież i jej los jawi się jako najważniejszy temat modlitwy całego Kościoła Katolickiego. Dla nas ważne jest to, że Kraków ma być miejscem spotkania przedstawicieli młodzieży z całego świata. Młodość to dynamizm życia. Modlitwą wspieramy ich, aby w duchu dojrzałej miłości nie bali się podjąć decyzji przekazu życia nowym pokoleniom. Najważniejsza jest odpowiedzialność za siebie i partnera.

Niech nasza modlitwa rozpali i w nich coraz większe pragnienie modlitwy, bo wówczas będą nastawieni na pełnienie woli nie swojej, ale woli Ojca Niebieskiego. Dla człowieka wierzącego to odkrycie jest najcenniejsze, bo dzięki niemu jest on odpowiedzialny przed Bogiem i z szacunkiem podchodzi do Jego prawa. Ta odpowiedzialność nieustannie pielęgnuje wolność i szczęście. Człowiek bowiem już nie żyje dla siebie, ale dla drugiego i dla Boga.

Modlitwa naszej Krucjaty jest głośnym wołaniem skierowanym do Boga, aby wszyscy, nie tylko młodzi, przestawili się z życia dla siebie, na życie dla innych i dla Boga. Szczęśliwy, kto to uczyni!

ks. Edward Staniek