Styczeń 2016. Aby obrońcy życia mądrze, wytrwale i radośnie realizowali dzieło obrony życia człowieka przez cały Nowy Rok 2016

Z Objawienia znamy dwa programy Boga. Jeden – stworzenia — obejmuje kosmos i świat duchowy. Jest on ujęty w czas, ma swój początek i swój koniec. Ziemia też została stworzona, i zmierza do całkowitej przemiany, a to będzie koniec tej formy jej egzystencji, jaką obserwujemy.Drugi program skoncentrowany jest na odkupieniu i zbawieniu istot wolnych. Jego tajemnicą jest wcielenie i śmierć na krzyżu Syna Bożego oraz Jego przyjście w chwale, aby sądzić żywych i umarłych. Każdy człowiek uczestniczy w programie stworzenia i winien to czynić dobrowolnie. Wierzący w Jezusa uczestniczy również w realizacji programu zbawienia, bo zależy mu na zbawieniu własnym i innych ludzi.

W programie zbawienia Bóg objawia także strategię walki, jaką toczy o życie ludzi także na ziemi. Wzywa nas do niej i dlatego odsłania strategię księcia tego świata, nastawionego na niszczenie życia doczesnego.

Członkowie Krucjaty Modlitwy w Obronie Dzieci Poczętych dziękują Bogu za to, że mogą uczestniczyć w Jego programie stworzenia, dziękują za wtajemniczenie w program odkupienia i zbawienia oraz za wezwanie na ostry front bezpardonowej walki z tymi, którzy są nastawieni na mordowanie człowieka od jego poczęcia. Styczeń to czas dziękczynienia za jasne rozpoznanie planów Boga i prośby o wykonanie zleconych przez Niego zadań. Ta walka jest w stanie powiększyć szeregi członków Krucjaty – bo Bóg ma wielu ludzi gotowych do walki o wielkie wartości. Im większe zastępy niszczących życie, tym mocniejsze szeregi gotowych do jego obrony. Główną bronią w tej walce jest modlitwa. „Czuwajcie i módlcie się!” – oto wołanie Jezusa, rozlegające się z Ogrodu Oliwnego na ostry front!

 

Ks. Edward Staniek