WojMal

Maj 2017

Królowo Polski – módl się za nami!

Wierzący Polacy wybrali Matkę Bożą za swoją Królową. Wiedzieli, że trudno zaufać mającym władzę, którzy ciągle się zmieniają. Jej można zaufać całkowicie, bo ma kontakt z każdym Polakiem. Polska to dom dla tych, którzy Ją kochają.

Czytaj dalej

Kwiecień 2017

Matko cierpiąca – módl się za nami!

Matka Jezusa była już przez Symeona przygotowana do cierpienia. Znała stopień niewinności swego Syna i doświadczała stopnia nienawiści tych, którzy go niszczyli. Krucjata Modlitwy razem z Matką Jezusa uczestniczy w niewinności dzieci poczętych i w nienawiści tych, którzy je niszczą.

Czytaj dalej

Marzec 2017. Wynagrodzenie za nienawiść

Nienawiść jest odwrotnością miłości i dysponuje tą samą siłą, co miłość. Energia ta sama, a jej ukierunkowanie inne. Nienawiść jest nastawiona na niszczenie, a miłość na budowanie. Nienawiść lubi zabijać, a miłość daje życie. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci jest dziełem miłości, dlatego jest na ostrym froncie i ma przed sobą ludzi, którzy nienawidzą. Należą do nich wszyscy, którzy są nastawieni na zabijanie dziecka poczętego.

Czytaj dalej

Styczeń 2017. Wynagrodzenie za zgorszenia

Żyjemy w świecie wielkiego zgorszenia, nagłaśnianego przez media. Dobro potrafi być dyskretne i jemu nagłaśnianie przeszkadza. Ono woli być znane tylko Bogu. Jezus powiedział: Niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Zło szczyci się swymi sukcesami, które dowodzą, jak ono jest mocne.

Czytaj dalej

Grudzień 2016. Wynagrodzenie za brak miłości w rodzinie

Grudzień w polskiej kulturze jest miesiącem skoncentrowanym na domu. Adwent to oczekiwanie narodzin Jezusa. Jesteśmy w domu Maryi w Nazarecie. Wspominamy dom Jana Chrzciciela, w którym domownicy śpiewają dwa hymny. Jeden Maryi: Magnificat – Wielbij duszo moja Pana, bo wielkie rzeczy Mi uczynił i święte jest imię Jego. a drugi Zachariasza: Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Tak Jan, jak i Jezus wzrastali w domach pełnych szczęścia. Nawet betlejemska stajnia była wypełniona szczęściem. Ono bowiem nie zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale od stopnia miłości Boga i ludzi.

Czytaj dalej

Październik 2016. O umiłowanie Różańca

Krucjata jest wspólnotą żyjącą Różańcem, bo uczestnicy spotykają się duchowo każdego dnia rozważając jedną z tajemnic Różańca. Jest to modlitwa ewangeliczna, bo koncentruje się na dwudziestu tajemnicach Dobrej Nowiny i na słowach „Ojcze nasz” oraz „Pozdrowienia Anielskiego”. To wołanie do Boga razem z Matką Jezusa ma na uwadze tajemnice życia poczętego, jest więc uczestnictwem w stwarzaniu człowieka. Dopiero w niebie zobaczymy wielkość tego dzieła. Ono ma również na uwadze wyproszenie błogosławieństwa dla matki i tych, którzy czuwają nad poczętym człowiekiem.
Czytaj dalej

Maj 2016. O miłosierdzie dla matek i ojców

Rok Miłosierdzia to usilne wołanie do Boga o miłosierdzie dla tego, kto prosi, i dla wszystkich, których, w swej modlitwie wymienia. Krucjata ma na uwadze nie tylko dziecko, ale jego matkę i ojca. Radujemy się, gdy ich serca biją miłością i w niej kształtuje się serce dziecka. Znając jednak słabość człowieka prosimy Boga o miłosierdzie dla tych rodziców, którzy dziecko ranią.

Czytaj dalej

Kwiecień 2016. Aby Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią było nieustanną radością, nadzieją mocą dla wszystkich budujących cywilizację życia

Miłosierdzie Boskie jest potęgą miłości, która nie ma równej. Ona odniesie ostateczne zwycięstwo. Objawił nam to Syn Boga, stając się jednym z nas, czyli Synem Człowieczym, i ukazując, że każdy człowiek jest małym, lecz potężnym regeneratorem miłości. Jeśli ta energia w nim zostanie uruchomiona, to eksplozja miłości zdumiewa jego i otoczenie. Egoizm zamyka i nie chce dopuścić do wybuchu tej miłości, bo wydaje mu się, że to koniec z nim, że on umiera. Tymczasem jest odwrotnie. Kto zgodzi się na przebicie skorupy egoizmu, ten zaczyna ubogacać otoczenie i w tym znajduje największe szczęście.

Czytaj dalej