Styczeń 2017. Wynagrodzenie za zgorszenia

Żyjemy w świecie wielkiego zgorszenia, nagłaśnianego przez media. Dobro potrafi być dyskretne i jemu nagłaśnianie przeszkadza. Ono woli być znane tylko Bogu. Jezus powiedział: Niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Zło szczyci się swymi sukcesami, które dowodzą, jak ono jest mocne.

Czym jest zgorszenie? Jest odwrotnością dobrego przykładu, który można naśladować. Jezus wzywa, aby uczniowie Go naśladowali w dobrym. Gorszyciel wzywa, aby go naśladowali w złym. Zło nagłaśnia swe czyny, aby je naśladowano. Najbardziej bolesne i straszne w skutkach jest zgorszenie w rodzinie. Matka lub ojciec, gorsząc dziecko, są jego duchowymi zabójcami. Rany zgorszenia w rodzinie są trudne do uleczenia, nawet w ciągu długiego życia.

Wynagrodzenie polega na promieniowaniu dobrem rodzinnym. Rodzina, która kocha, jest jak balsam dla poranionych zgorszeniem. Jej uchylone drzwi dla wielu zranionych są pięknym światem, którego nie znają.

Uchylmy drzwi naszych domów dla ludzi, o których wiemy, że w swoich mieszkaniach mają lodowato od zgorszenia.

Ks. Edward Staniek