Rozważania

Wrzesień 2017

Matko Bolesna – módl się za nami!

Wrzesień ma trzy wspomnienia Maki Bożej. Jej Narodzenie, Jej Imienia i Matki Bożej Bolesnej. Z Nią Krucjata Modlitw błaga Ojca Niebieskiego o wybawienie od śmierci poczętego dziecka, o jego wieczne zbawienie po wykonaniu zadań, jakie ma wyznaczone na ziemi, o szczęście dla jego rodziców oraz o miłosierdzie Boga dla tych, którzy dziecię zabijają.

Czytaj dalej

Sierpień 2017

Matko Boża Wniebowzięta – módl się za nami!

Jezus kochał Matkę i po Jej śmierci ciało przeniósł do nieba. To pierwsze zmartwychwstanie w gronie Jego wyznawców. Zadania na ziemi wykonała. Wtajemniczona w wieczność jednak w stu procentach uczestniczy w tym, co się dzieje na ziemi. Interesuje Ją nie tylko życie jednostki, ale przede wszystkim środowisko, bo bez niego nie ma życia.

Czytaj dalej

Lipiec 2017

Matko Szkaplerzna – módl się za nami!

Ważnym nurtem pobożności Maryjnej jest kult medalika. W świecie znany jest Cudowny Medalik z Paryża, medaliki z miejsc objawień, z sanktuariów i szkaplerz.

Czytaj dalej

Czerwiec 2017

Maryjo Niepokalanego Serca – módl się za nami!

Czerwiec jest miesiącem czci Najświętszego Serca Jezusa. Na zakończenie oktawy Bożego Ciała w piątek jest uroczystość tego Serca. Po niej w sobotę jest święto Niepokalanego Serca Maryi. Te dwa Serca biły i biją w idealnej harmonii.

Czytaj dalej

Maj 2017

Królowo Polski – módl się za nami!

Wierzący Polacy wybrali Matkę Bożą za swoją Królową. Wiedzieli, że trudno zaufać mającym władzę, którzy ciągle się zmieniają. Jej można zaufać całkowicie, bo ma kontakt z każdym Polakiem. Polska to dom dla tych, którzy Ją kochają.

Czytaj dalej

Kwiecień 2017

Matko cierpiąca – módl się za nami!

Matka Jezusa była już przez Symeona przygotowana do cierpienia. Znała stopień niewinności swego Syna i doświadczała stopnia nienawiści tych, którzy go niszczyli. Krucjata Modlitwy razem z Matką Jezusa uczestniczy w niewinności dzieci poczętych i w nienawiści tych, którzy je niszczą.

Czytaj dalej

Marzec 2017. Wynagrodzenie za nienawiść

Nienawiść jest odwrotnością miłości i dysponuje tą samą siłą, co miłość. Energia ta sama, a jej ukierunkowanie inne. Nienawiść jest nastawiona na niszczenie, a miłość na budowanie. Nienawiść lubi zabijać, a miłość daje życie. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci jest dziełem miłości, dlatego jest na ostrym froncie i ma przed sobą ludzi, którzy nienawidzą. Należą do nich wszyscy, którzy są nastawieni na zabijanie dziecka poczętego.

Czytaj dalej

Styczeń 2017. Wynagrodzenie za zgorszenia

Żyjemy w świecie wielkiego zgorszenia, nagłaśnianego przez media. Dobro potrafi być dyskretne i jemu nagłaśnianie przeszkadza. Ono woli być znane tylko Bogu. Jezus powiedział: Niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa. Zło szczyci się swymi sukcesami, które dowodzą, jak ono jest mocne.

Czytaj dalej

Grudzień 2016. Wynagrodzenie za brak miłości w rodzinie

Grudzień w polskiej kulturze jest miesiącem skoncentrowanym na domu. Adwent to oczekiwanie narodzin Jezusa. Jesteśmy w domu Maryi w Nazarecie. Wspominamy dom Jana Chrzciciela, w którym domownicy śpiewają dwa hymny. Jeden Maryi: Magnificat – Wielbij duszo moja Pana, bo wielkie rzeczy Mi uczynił i święte jest imię Jego. a drugi Zachariasza: Błogosławiony Pan Bóg Izraela. Tak Jan, jak i Jezus wzrastali w domach pełnych szczęścia. Nawet betlejemska stajnia była wypełniona szczęściem. Ono bowiem nie zależy od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale od stopnia miłości Boga i ludzi.

Czytaj dalej