Październik 2017

Matko Boża Różańcowa – módl się za nami!

Różaniec to forma modlitwy z Matką Bożą. Polega ona na rozważaniu tajemnic naszego zbawienia. Ona rozważała je, a my się tego od Niej uczymy. Celem rozważania jest wcielanie w życie Tajemnic, tradycyjnie ujętych w trzy części różańca, a obecnie jeszcze w czwartą – w Tajemnice Światła.

Modlitwa za poczęte dzieci to uczestniczenie w zbawieniu ich i tych, którzy biorą odpowiedzialność za ich życie. Kto trzyma w ręku różaniec, ten trzyma za suknię Matkę Bożą i z Nią mówi z Bogiem na tematy, które go interesują.

 

Ks. Edward Staniek