Wrzesień 2017

Matko Bolesna — módl się za nami!

Wrzesień ma trzy wspomnienia Maki Bożej. Jej Narodzenie, Jej Imienia i Matki Bożej Bolesnej. Z Nią Krucjata Modlitw błaga Ojca Niebieskiego o wybawienie od śmierci poczętego dziecka, o jego wieczne zbawienie po wykonaniu zadań, jakie ma wyznaczone na ziemi, o szczęście dla jego rodziców oraz o miłosierdzie Boga dla tych, którzy dziecię zabijają.

Liczymy ile jest wizerunków Matki Bożej w zasięgu naszego codziennego życia (mieszkanie, kapliczki, kościoły) i w spojrzeniu na nie prosimy o doskonalenie miłości do Matki Bożej dla członków naszej Krucjaty.

 

Ks. Edward Staniek