Luty 2018

Matko Boża Gromniczna – módl się za nami!

Gromnica to poświęcona świeca, która w rękach Matki Bożej broni przed uderzeniami gromu, czyli pioruna. Za wstawiennictwem Matki Bożej prosimy, aby Bóg zachował od gromów, jakie w poczęte dziecko rzuca współczesny świat. Matka Boża nie boi się gromów.

Matka Boża, uprosi miłosierdzie Boga dla wszystkich, którzy nie dorastają do odpowiedzialności za poczęte dzieci i dlatego nie umieją ich kochać.

 

Ks. Edward Staniek