Marzec 2018

Służebnico Pańska – módl się za nami!

Bóg oczekiwał od Maryi z Nazaretu zgody na poczęcie Jego Syna. Wiadomość przekazał Jej Archanioł Gabriel, jedyny ze stworzeń wtajemniczony w plany Boga. Maryja uważała siebie za służącą Boga i natychmiast odpowiedziała: „Niech Mi się stanie według słowa twego”. 25 marca to dziewięć miesięcy do 25 grudnia, dnia Narodzenia Jezusa. Czas Jego mieszkania w łonie Mamy i uświęcenia tego łona. Ono wtedy było dla Niego niebem.

Nasza Krucjata prosi o umiłowanie i wykonanie woli Boga przez wszystkich członków tak, jak ją miłowała i wykonała Matka Jezusa.

 

Ks. Edward Staniek