Grudzień 2017

Niepokalanie Poczęta – módl się za nami!

Ósmego grudnia piękne święto dla członków naszej Krucjaty. Jest ono wspomnieniem poczęcia Matki Jezusa Chrystusa. Odsłania zamysł Boga co do ludzkości. On chciał, aby Adam i Ewa rodzili dzieci święte. Zgrzeszyli i rodzą je bez życia Bożego. Niepokalana jest przy każdym poczęciu dziecka i kocha je. Na ziemi jest ono w zasięgu zła, a rodzice nie tylko nie przekazują życia Bożego, ale bywa, że niszczą życie doczesne nie pozwalając dziecku się narodzić.

Dni Adwentu i Bożego Narodzenia członkowie Krucjaty przeżywają z Niepokalanie Pocztą i proszą Ją o mądre spojrzenie ludzi dobrej woli na poczęcie dziecka.

 

Ks. Edward Staniek