Listopad 2017

Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami!

Listopad to miesiąc odnajdywania się w tajemnicy świętego Kościoła. Dokonuje się to przez spotkanie ze świętymi w niebie i świętymi — choć jeszcze cierpiącymi z powodu tęsknoty za oglądaniem Boga — w czyśćcu.

Nasza Krucjata włącza się w tę tajemnicę i błaga Boga, aby każde poczęte dziecko w niej zamieszkało. Pamięta też o pokutujących w czyśćcu za grzechy dzieciobójstwa, które wyznali w akcie żalu, ale konsekwencje ich czynu zobaczyli dopiero w chwili sądu. Kto niszczy dziecko, niszczy miliardy dobra, jakim ono miało ubogacić świat. Zabójca odpowiada za brak tego dobra.

 

Ks. Edward Staniek