Rozważania

Luty 2016. Aby władze państwowe wspierały polskie rodziny

Ojczyzna to wielka rodzina. Jej ustrój jest tym doskonalszy, im bliższy ideału rodziny. Tak też widzi Jezus swój Kościół. On jest domem, który żyje pod okiem Boga Ojca. Jest rodziną tętniącą Jego miłością.

Katolik łatwo się odnajduje w Ojczyźnie i w Kościele, bo wie, że te dwa środowiska mogą łączyć te same cele. Rodzina jest nastawiona na przekazywanie życia i każdy, kto się nad nią pochyla, pragnie jej w tym dziele pomóc. Po narodzeniu dziecka potrzebne jest jeszcze kilka lat wychowania w rodzinie, bo ono polega na naśladowaniu ojca, matki, starszego rodzeństwa, a nawet dziadków.

Czytaj dalej

Grudzień 2015. Aby Święta Bożego Narodzenia były źródłem głębokiej radości w budowaniu cywilizacji życia

Bóg Ojciec zadecydował, aby Jego Jednorodzony Syn stał się człowiekiem i przeszedł wszystkie etapy ludzkiego życia na ziemi, pełniąc Jego wolę. Syn wykonał to idealnie, a Ojciec prowadził Go drogą wyjątkowo wielkiego upokorzenia, przez co chciał objawić wszelkiemu stworzeniu, że miłość prawdziwa, której zależy na szczęściu innych, nie boi się upokorzenia. To szczęście jest ważniejsze niż upokorzenie. Miłość własna nienawidzi upokorzenia. Egoista widzi tylko sukcesy, a kiedy pojawia się klęska, uważa że jego życie nie ma sensu.

Czytaj dalej