Wypowiedzi św. Jana Pawła II

„Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji”. (Rzym 26.02.1979 r.)

„Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (Nowy Jork, ONZ 2.10.1979 r.)

„Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka”. (Kalisz 4.06.1997 r.)

„I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, żeby była wierna świętemu prawu życia”. (Nowy Targ 8.06.1979 r.)

„Stosunek do daru życia jest wykładnikiem i podstawowym sprawdzianem autentycznego stosunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykładnikiem i sprawdzianem autentycznej religijności i moralności”. (Jasna Góra 19.06.1983 r.)