Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci na rok 2023–2024

Patronem Krucjaty jest św. Jan Paweł II

2023

Styczeń

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o jasny i zdecydowany przekaz prawdy o życiu poczętym głoszony przez biskupów, kapłanów i wychowawców.

Luty

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o odważne i czytelne świadectwo Członków Krucjaty Modlitwy na rzecz obrony dziecka poczętego.

Marzec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o łaskę częstego uczestniczenia katolików we Mszy św. i przyjmowania Komunii Świętej w intencji obrony życia.

Kwiecień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o światło Ducha Świętego dla ustawodawców we wszystkich krajach świata, aby wprowadzili prawo chroniące życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci..

Maj

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o prawe sumienie dla każdego człowieka, aby okazując wdzięczność Bogu za własne życie nigdy nie przyczyniali się do śmierci dzieci nie narodzonych.

Czerwiec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o nawrócenie wszystkich ludzi winnych śmierci nienarodzonych dzieci i wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa za zbrodnie dzieciobójstwa.

Lipiec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o dar powołania i zaangażowania młodych ludzi w sprawę obrony życia dzieci poczętych.

Sierpień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o skuteczną troskę ustawodawców o los rodzin wychowujących dzieci specjalnej troski.

Wrzesień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o właściwe wychowanie i formowanie sumień dzieci i młodzieży do szacunku wobec życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Październik

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o szacunek dla życia poczętego w nauczaniu i dawaniu świadectwa dzieciom i młodzieży przez nauczycieli i wychowawców.

 Listopad

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o prawe sumienie dla lekarzy i pracowników służby zdrowia, aby życie każdego człowieka było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Grudzień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o szlachetne postawy dla dziennikarzy oraz pracowników mediów w głoszeniu prawdy o godności życia każdego człowieka, niezależnie od jego rozwoju, zdrowia czy upośledzenia.

2024

Styczeń

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o odważne i jednoznaczne przekazywanie przez Ojca Świętego, biskupów i kapłanów prawdy o życiu poczętego dziecka.

Luty

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o błogosławieństwo Boże dla Członków Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci i ich rodzin.

Marzec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prośmy o dar ufnej i wytrwałej modlitwy oraz o łaskę częstego uczestniczenia katolików we Mszy św. i przyjmowania Komunii Świętej w intencji obrony życia.

 

Ks. Franciszek Płonka