Intencje miesięczne

Rok 2016:

I – Aby obrońcy życia mądrze, wytrwale i radośnie realizowali dzieło obrony życia człowieka przez cały Nowy Rok 2016

II – Aby władze państwowe autentycznie wspierały polskie rodziny

III – Aby Instytucje państwowe, samorządowe i oświatowe organizowały obchody Narodowego Dnia Życia (24 III) uchwalonego przez Sejm RP

IV – Aby Chrystusowe Zwycięstwo nad śmiercią było nieustanną radością, nadzieją i mocą dla wszystkich budujących cywilizację życia

V – O miłosierdzie dla matek i ojców

VI – O miłosierdzie dla ginekologów i pielęgniarek

VII – O miłosierdzie dla młodzieży

VIII – O miłosierdzie dla farmakologów

IX – O miłosierdzie dla młodzieży

X – O umiłowanie Różańca

XI – O miłosierdzie dla zmarłych członków Krucjaty

XII – Wynagrodzenie za brak miłości w rodzinie


Rok 2017:

I – Wynagrodzenie za zgorszenia

II – Wynagrodzenie za grzechy ustawodawców i prawników

III – Wynagrodzenie za nienawiśćRok 2015:

I – Aby obrońcy życia człowieka uzyskali dostęp do mediów publicznych i komercyjnych

II – Aby wszyscy katolicy regularnie korzystali z mediów katolickich

III – Aby instytucje państwowe, samorządowe i placówki oświatowe organizowały obchody Narodowego Dnia Życia (24 III), uchwalonego przez Sejm RP

IV – Aby wszyscy obrońcy życia mieli w żywej pamięci i czerpali nadzieję i radość ze słów św. Jana Pawła II „W Chrystusie Zmarłym i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!” Rzym, 26.II.1979 r.

V – Aby Matka Boża była zawsze szczególną opiekunką i pomocą wszystkich obrońców życia

VI – Aby katolicy korzystali i propagowali w swych środowiskach media katolickie

VII – Aby czas wakacji był wykorzystany na pogłębienie relacji z Panem Bogiem i Matką Bożą

VIII – Aby wszyscy polscy katolicy z nowym zapałem, gorliwością i mądrością kontynuowali realizację Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego złożonych 26 VIII 1956 roku

IX – Aby każdy katolik swą modlitwą i ofiarami wspierał Księży Biskupów przygotowujących się do Synodu Biskupów nt. rodziny

X – Aby modlitwa różańcowa była dla każdego obrońcy życia źródłem mądrości, nadziei i siły

XI – Aby żyjący obrońcy życia pamiętali w swych modlitwach o tych obrońcach, którzy odeszli do wieczności

XII – Aby Święta Bożego Narodzenia były źródłem głębokiej radości dla wszystkich zaangażowanych w budowanie cywilizacji życia


Rok 2014:

I – Aby u początku roku Duch Święty zainspirował u obrońców życia nowe inicjatywy i działania

II – Aby państwo zapewniło rodzinom należną im pomoc

III – Aby media świeckie współtworzyły cywilizację życia

IV – Aby wszyscy katolicy przyjęli i wcielali w życie nauczanie Świętego Jana Pawła II nt. obrony życia człowieka

V – Aby Maryja – Matka Życia i Matka Kościoła – była dla wszystkich obrońców życia wzorem w służbie obrony życia

VI – Aby żadne trudności czy przeciwności nie zniechęcały obrońców życia w ich modlitwie i pracy na rzecz obrony życia

VII – Aby czas wakacji był czasem dobrego wypoczynku i regeneracji sił dla wszystkich obrońców życia

VIII – Aby rocznica złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu byłą szczególną okazją dla wszystkich Polaków do włączenia się w dzieło obrony życia

IX – Aby nauczyciele oraz wychowawcy aktywnie i mądrze przeciwstawiali się próbom demoralizacji młodego pokolenia

X – Aby wszyscy obywatele na swych przedstawicieli wybierali osoby jednoznacznie opowiadające się za prawem do życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres

XI – Aby Miłosierny Bóg raczył obdarzyć wieczną szczęśliwością wszystkich zmarłych obrońców życia

XII – Aby radość Świąt Bożego Narodzenia owocowała pogłębieniem różnorakich działań służących ochronie życia poczętych dzieci


Rok 2013:

I – Aby rodzice troszczyli się o przekaz wiary swoim dzieciom

II – Aby w każdej rodzinie systematycznie korzystano z mediów katolickich, które służą umocnieniu wiary i pogłębieniu więzi z Kościołem

III – Aby każdy obrońca życia na fundamencie wiary katolickiej budował swą działalność służącą ochronie życia człowieka

IV – Aby obrońcy życia byli apostołami Miłosierdzia Bożego

V – Aby obrońcy życia w Maryi – Matce Jezusa Chrystusa odkrywali wspaniały wzór służby Bogu i człowiekowi

VI – Aby udział we Mszy Świętej – nie tylko w niedziele – był zawsze szczególnym umocnieniem dla obrońców życia

VII – Aby czas wakacyjnego wypoczynku był dla wszystkich obrońców życia czasem umocnienia więzi z Panem Bogiem

VIII – Aby wszyscy polscy katolicy aktywnie zaangażowali się w realizację Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, w których przyrzekaliśmy obronę życia poczętych dzieci

IX – Aby nauczyciele i wychowawcy aktywnie włączyli się w budowanie cywilizacji życia w naszej Ojczyźnie

X – Aby pracownicy naukowo – dydaktyczni szerzyli wśród studentów cywilizację życia

XI – Aby zmarli obrońcy życia byli otoczeni serdeczną modlitwą żyjących

XII – Aby Święta Bożego Narodzenia były szczególnym umocnieniem i radością wszystkich matek w stanie błogosławionym i obrońców życia


Rok 2012:

I – Aby obrońcy życia nigdy nie zniechęcali się w budowaniu cywilizacji życia

II – Aby wszyscy katolicy regularnie korzystali z mediów katolickich

III – Aby rodziny cieszyły się należną im pomocą materialną ze strony państwa

IV – Aby wiara w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa była źródłem nadziei, mocy i radości dla wszystkich obrońców życia

V – Aby Maryja – Matka Syna Bożego, Matka Kościoła, była naszą przewodniczką na drogach wiary i służby Bogu, Kościołowi i człowiekowi

VI – Aby wiara w żywą Obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie była źródłem światła, mocy i radosnego i aktywnego trwania w dziele obrony życia człowieka

VII – Aby czas wakacji i urlopów był czasem szczególnej modlitwy i pogłębienia wiary dla każdego obrońcy życia

VIII – Aby Matka Boska Częstochowska – Królowa Polski byłą naszą nadzieją i mocą w czasach walki z Ewangelią Chrystusową i Kościołem katolickim

IX – Aby wzrastała w nas wiara w Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią odniesione na drzewie Krzyża

X – Aby systematyczna, ufna modlitwa różańcowa prowadziła wszystkich katolików do pogłębienia i umocnienia wiary

XI – Aby wiara w nasze zmartwychwstanie byłą szczególną nadzieją w trudach życia doczesnego

XII – Aby radość z Narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa pogłębiała nasze relacje rodzinne i naszą więź z Kościołem


Rok 2011:

I – Aby rodziny katolickie korzystały tylko z dobrych mediów.

II – Aby w każdej rodzinie katolickiej regularnie korzystano z mediów katolickich.

III – Aby władze państwowe i samorządowe zapewniały całościową pomoc rodzinom.

IV – Aby Miłosierny Bóg raczył przebaczyć grzechy przeciwko życiu człowieka.

V – Aby Maryja – Matka Życia i Matka Kościoła – była wspomożycielką wszystkich obrońców życia człowieka.

VI – Aby rodzice i dziadkowie zawsze mądrze i cierpliwie uczyli młode pokolenie szacunku do życia.

VII – Aby młodzież umiała dostrzec wielkie dobro zapisane w Przykazaniach Bożych.

VIII – Aby młodzież w kształtowaniu swego światopoglądu oraz charakteru chciała i umiała korzystać z dobrych mediów.

IX – Aby nauczyciele oraz wychowawcy aktywnie i mądrze budowali cywilizację życia.

X – Aby wszyscy obywatele na swych przedstawicieli wybierali osoby jednoznacznie opowiadające się za prawem do życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

XI – Aby Dobry i Miłosierny Bóg raczył obdarzyć wieczną szczęśliwością wszystkich zmarłych obrońców życia.

XII – Aby radość Świąt Bożego Narodzenia owocowała radosnym przyjęciem każdego poczętego dziecka w każdej rodzinie.


Rok 2010:

I – O właściwą pomoc państwa dla rodzin.

II – Aby rodziny katolickie szerzej korzystały z mediów katolickich.

III – Aby media: prasa, radio i telewizja promowały zdrowy model życia rodzinnego.

IV – Aby Zmartwychwstały Chrystus – Droga, Prawda i Życie – był dla wszystkich obrońców życia mocą, radością i nadzieją.

V – Aby Maryja – Matka Życia i Matka Kościoła – wspierała działania obrońców życia na całym świecie.

VI – Aby rodzice zawsze pamiętali, że Bóg – Dawca Życia obdarza każde dziecko nieśmiertelną duszą.

VII – O odkrycie przez każdego z rodziców wielkości powołania rodzicielskiego.

VIII – O Błogosławieństwo Boże dla rodzin wielodzietnych.

IX – O Błogosławieństwo Boże dla nauczycieli i katechetów przygotowujących młodzież do życia w rodzinie.

X – O umiłowanie modlitwy różańcowej przez obrońców życia.

XI – O radość życia wiecznego dla zmarłych obrońców życia.

XII – Aby Święta Bożego Narodzenia napełniły radością każdą rodzinę.


Rok 2009:

I – O szczęście w polskich rodzinach.

II – O nawrócenie winnych dzieciobójstwa.

II – O nawrócenie winnych dzieciobójstwa.

III – O zachowanie zasad etycznych w naukowych badaniach.

IV – Aby Zmartwychwstanie Chrystusa było zawsze źródłem mocy, radości i nadziei dla obrońców życia.

V – Aby Maryja była przewodniczką i opiekunką obrońców życia.

VI – Aby każde poczęte dziecko było kochane przez swoich rodziców.

VII – O dar rodzicielstwa dla małżonków leczących bezpłodność.

VIII – O Błogosławieństwo Boże dla małżonków adoptujących dzieci.

IV – O właściwe przygotowanie młodzieży do małżeństwa i rodzicielstwa.

X – Aby modlitwa różańcowa była zawsze szczególnym orężem obrońców życia.

XI – O Miłosierdzie Boże dla rodziców winnych śmierci dziecka.

XII – O miłość w rodzinach.


Rok 2008:

I – O wzrost miłości w rodzinach.

II – O łaski potrzebne dla spowiedników.

III – O postawę wdzięczności za każde poczęte dziecko i jego rodziców.

IV – O głębsze rozumienie duchowej adopcji.

V – O wrażliwość sumienia na wartość ludzkiego życia.

VI – O prawo stojące w obronie ludzkiego życia

VII – O społeczny szacunek dla matki w stanie błogosławionym.

VIII – O dobrych i odpowiedzialnych ojców.

IX – O cierpliwą miłość dla wychowawców.

X – O dar wiary dla członków Krucjaty Modlitw.

XI – O ukazanie piękna i wartości ludzkiego życia w mediach.

XII – O Bożą opiekę dla wszystkich instytucji zatroskanych o dziecko.


Rok 2007:

I – O prawe, pewne i wrażliwe sumienia.

II – O prawną ochronę życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

III – O głęboką wiarę dla członków Krucjaty.

IV – Aby polskie prawo zdecydowanie broniło ludzkiego życia.

V – Aby szkoła wychowywała do odpowiedzialnego rodzicielstwa.

VI – O dar rodzicielstwa dla małżonków leczących bezpłodność.

VII – O dar rodzeństwa dla jedynaków.

VIII – O dar ufnej modlitwy dla członków Krucjaty.

IX – O błogosławieństwo dla wszystkich instytucji zatroskanych o dziecko.

X – O łaski Boże dla lekarzy ginekologów.

XI – O miłosierdzie Boże dla rodziców winnych śmierci dziecka.

XII – O mądrość dla wychowawców.


Rok 2006:

VIII – O łaskę wytrwałej modlitwy dla członków Krucjaty.

IX – O wychowanie odpowiedzialnych ojców i matek.

X – O błogosławieństwo dla ginekologów.

XI – O wieczne zbawienie zmarłych członków Krucjaty.

XII – O jedność i miłość w rodzinach.