Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci na rok 2022–2023

Patronem Krucjaty jest św. Jan Paweł II

Kwiecień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o prawe sumienie dla wszystkich ojców i matek.

Maj

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o prawe sumienie dla prawników służby zdrowia.

Czerwiec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o uleczenie sumienia rodziców winnych śmierci swego dziecka.

Lipiec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o zaangażowanie młodych ludzi jako obrońców życia dzieci poczętych.

Sierpień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o łaskę nawrócenia dla wszystkich zwolenników aborcji.

Wrzesień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o właściwe formowanie sumień i szacunek dla życia w sercach dzieci i młodzieży.

Październik

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o szacunek dla życia poczętego w sumieniach nauczycieli i wychowawców.

Listopad

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o prawe sumienie dla polityków stanowiących prawo, aby życie każdego człowieka było chronione od poczęcia do naturalnej śmierci.

Grudzień

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy łaskę wiary i prawe sumienie dla dziennikarzy oraz pracowników radia, telewizji, Internetu.

Styczeń

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o jasny i zdecydowany przekaz prawdy o życiu poczętym głoszony przez biskupów, kapłanów i wychowawców.

Luty

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o odważne i czytelne świadectwo Członków Krucjaty Modlitwy na rzecz obrony dziecka poczętego.

Marzec

O Miłosierdzie Boże dla całego świata. Prosimy o łaskę częstego uczestniczenia katolików we Mszy św. i przyjmowania Komunii Świętej w intencji obrony życia.

 

Ks. Franciszek Płonka

 

Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci na rok 2021–2022