Intencje miesięczne

Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci w roku 2018/2019
Sumienie jest ważniejsze niż życie

Krucjata Modlitwy w obronie życia dziecka poczętego jest wielką modlitwą o zachowanie prawego sumienia i o jego doskonalenie. Mówił o tym śp. ks. kardynał Franciszek Macharski błogosławiąc początek Krucjaty. Ten owoc naszej modlitwy należy do najpiękniejszych. Polska na mapie Europy jest krajem, w którym procent ludzi o prawym sumieniu jest o wiele większy, niż w innych krajach naszego kontynentu. Modlitwa skoncentrowana na życiu jest wołaniem do Boga o szacunek dla Dekalogu, a on jest prawem sumienia wypisanym przez Mojżesza na kamiennych tablicach. Skuteczna obrona życia jednego niewinnego człowieka jest dziełem kogoś, kto ma prawe sumienie, a czasem w tej obronie uczestniczy kilka osób. Sukces w tej walce doskonali sumienie, a wtedy Bóg jest oparciem dla walczących. Trzeba też pamiętać, że sumienie posiada każdy człowiek, a więc ocalenie sumienia i jego doskonalenie wykracza daleko poza granice Kościoła katolickiego, a nawet poza granice chrześcijaństwa.

Spojrzenie na prawo do życia pozwala poznać z kim mamy do czynienia. Ludzie propagujący możliwość zabicia dziecka poczętego, a nawet walczący o prawo do zabijania, mają mocno uszkodzone sumienie, a to znak, że nie należą do ludzi odpowiedzialnych. Decyzje i głosowania nad aborcją zawsze odsłaniają to, z kim mamy do czynienia. Z punktu widzenia społecznego to rozeznanie jest bardzo ważne. Trzeba znać program doskonalenia sumienia, a dziś również jego ocalenia. Trzeba też znać programy mające na celu jego niszczenie, bo dziś jest to najważniejszy odcinek frontu trzeciej wojny światowej, która trwa. Kto świadomie i dobrowolnie włącza się w Krucjatę Modlitwy w obronie dziecka poczętego, decyduje się nie tylko na udział w tej wojnie, ale na ryzyko śmierci. Walka z zabójcami jest zawsze ryzykiem, bo jeśli zabiją innych, to i mnie mogą zabić. Taka jest żelazna logika oparta na posłuszeństwie Bogu.

Przeżywamy Rok Ducha Świętego, dla którego sumienie jest ważniejsze niż życie. Dlatego intencje Krucjaty w tym roku będą wołaniem o interwencje Ducha Świętego i ratowanie nie tylko poczętego życia, ale i ratowania naszych sumień.

Ks. Edward Staniek

Intencje Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci w roku 2018/2019

Rok 2018:

Kwiecień 2018
Duchu Święty prosimy – o prawe sumienie dla ojców i matek odpowiedzialnych za poczęcie dziecka.

Maj 2018
Duchu Święty prosimy – o prawe sumienie dla prawników broniących prawa do życia.

Czerwiec 2018
Duchu Święty prosimy – o uleczenie sumienia rodziców winnych śmierci swego dziecka.

Lipiec 2018
Duchu Święty prosimy – o pomoc lekarzom i pracownikom służby zdrowia, aby postępowali według prawego sumienia.

Sierpień 2018
Duchu Święty prosimy – o wyrzuty sumienia dla zwolenników aborcji.

Wrzesień 2018
Duchu Święty prosimy – o pielęgnowanie sumień i szacunku dla życia w sercach dzieci i młodzieży.

Październik 2018
Duchu Święty prosimy – o szacunek dla życia poczętego i sumienia w sercach nauczycieli i wychowawców.

Listopad 2018
Duchu Święty prosimy – o prawe sumienia dla naukowców pochylonych nad poczętym dzieckiem i Twoje spojrzenie na człowieka w probówce.

Grudzień 2018
Duchu Święty prosimy – o prawe sumienie dla dziennikarzy oraz pracowników radia, telewizji, Internetu.

Rok 2019:

Styczeń 2019
Duchu Święty prosimy – o jasny przekaz prawdy o życiu poczętym i sumieniu dla biskupów, kapłanów i katechetów.

Luty 2019
Duchu Święty prosimy – o czytelne świadectwo prawego sumienia Członków Krucjaty Modlitwy za dziecko poczęte.

Marzec 2019
Duchu Święty prosimy – o odwagę i mądrość dla ludzi prawego sumienia w naszej Ojczyźnie.