Historia

Inicjatorami i organizatorami w 1980 roku Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci są katolicy świeccy współpracujący z Instytutem Rodziny przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (kierowanym przez dr Wandę Półtawską – członka Papieskiej Rady ds. Rodziny) oraz Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Ufając w potęgę modlitwy, organizatorzy postanowili prowadzić i inicjować w sposób systematyczny modlitwę w intencji obrony życia poczętych dzieci.

Cele Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci:

  • przebudzenie świadomości społecznej odnośnie do problemu zabijania nie narodzonych dzieci i uczulenie społeczeństwa na wartość życia i odpowiedzialność za każde poczęte życie ludzkie,
  • modlitwa w intencji doprowadzenia do anulowania ustawy z 27 kwietnia 1956 roku o tzw. przerywaniu ciąży i uznania prawa do życia każdego poczętego dziecka.

Systematyczną modlitwę w intencji obrony życia w ramach Krucjaty rozpoczęto 12 października 1980 r. (w Ogólnoświatowym Dniu Modlitw w Intencji Rodzin, zarządzonym przez Ojca Świętego Jana Pawła II). Zobowiązanie do intensywnej modlitwy (codzienne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii św. przez okres trzech miesięcy) podjęło około tysiąc osób z całej Polski. Modlitwę w intencji obrony życia, w intencji realizacji celów Krucjaty podjęło wówczas także ok. dwa tysiące osób, tzw. członków wspomagających, którzy z powodu choroby lub podeszłego wieku nie mogły uczestniczyć codziennie we Mszy św. a ofiarowały swe cierpienie w intencji obrony życia.

Na przełomie lat 1980/81 opracowano nowy modlitewny program Krucjaty, zgodnie z którym uczestnik Krucjaty zobowiązuje się przez okres roku: codziennie modlić się w intencji obrony życia, raz w miesiącu w dzień powszedni uczestniczyć we Mszy św., przyjmując Komunię św. w tej intencji (chorzy, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. winni ofiarować w tej intencji dzień swego cierpienia).Od 1980 r. napłynęło około 100 tysięcy zgłoszeń uczestnictwa z całego kraju. W 1986 r. metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, mianował ks. Stanisława Maślankę, diecezjalnego duszpasterza rodzin, asystentem kościelnym Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci; nominację tę przedłużył pisemnie w 2005 r. nowy krakowski metropolita ks. kard. Stanisław Dziwisz.Programy Krucjaty i intencje miesięczne drukowane są w prasie katolickiej, a Radio Watykańskie wielokrotnie informowało o naszej Krucjacie, zachęcając do włączenia się w tę modlitwę. 7 stycznia 1993 roku Sejm RP anulował zbrodniczą ustawę aborcyjną (narzuconą Polsce przez komunistów 27 kwietnia 1956 r. w warunkach terroru politycznego) i przyjął ustawę chroniącą życie. Wierzymy, że był to także efekt naszych ufnych, wytrwałych i pokornych modlitw zanoszonych do Boga. W 2006 roku opracowano nowy program Krucjaty, który został zaktualizowany w XXXV rocznicę powstania Krucjaty. Prosząc Wszechmogącego Boga o dar pełnej realizacji celów Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci nigdy nie zapominajmy o modlitwie dziękczynnej za dobro, które już się wydarzyło: za ustawę chroniącą życie i za istotny wzrost szacunku wobec życia poczętych dzieci, jaki nastąpił w naszej Ojczyźnie w ostatnich latach.

Zapraszamy do lektury referatu dr. inż. Antoniego Zięby „Zwycięstwo przez modlitwę. XXX-lecie Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci”, wygłoszonego na V Światowym Modlitewnym Kongresie dla Życia, Rzym 7.10.2010 r.