Marzec 2017. Wynagrodzenie za nienawiść

Nienawiść jest odwrotnością miłości i dysponuje tą samą siłą, co miłość. Energia ta sama, a jej ukierunkowanie inne. Nienawiść jest nastawiona na niszczenie, a miłość na budowanie. Nienawiść lubi zabijać, a miłość daje życie. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci jest dziełem miłości, dlatego jest na ostrym froncie i ma przed sobą ludzi, którzy nienawidzą. Należą do nich wszyscy, którzy są nastawieni na zabijanie dziecka poczętego.

Jak wynagradzać za nienawiść? Można to uczynić tylko spotęgowaną miłością. Modlitwa jest dziełem miłości i trzeba się modlić nie tylko w obronie dziecka poczętego, lecz również o przemianę serc tych, którzy zabijają. To ważny element wynagrodzenia. Trzeba też widzieć, co czeka i co spotyka tych, którzy niszczą dziecko. Często ich choroby i rodzaj śmierci odsłania karę, jaka ich dosięga. Nie należy o tym milczeć. Oni są jeszcze bardziej nieszczęśliwi niż dziecko niewinne zabite. Będą musieli przed Bogiem odpowiedzieć za to, co zrobili. Miłosierdzie wzywa do pochylenia się nad nimi.

Wynagrodzenie jest odpowiedzią na wielkość grzechu, jaki widzimy. Im lepiej widzimy ogrom zawartego w nim zła, tym łatwiej wynagradzamy. W intencji nienawidzących warto zmówić kilka razy dziennie: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

Ks. Edward Staniek