Maj 2017

Królowo Polski – módl się za nami!

Wierzący Polacy wybrali Matkę Bożą za swoją Królową. Wiedzieli, że trudno zaufać mającym władzę, którzy ciągle się zmieniają. Jej można zaufać całkowicie, bo ma kontakt z każdym Polakiem. Polska to dom dla tych, którzy Ją kochają.

Módlmy się, aby w naszej Ojczyźnie miłość macierzyńska była najcenniejszym skarbem. Ojczyzna jest tym szczęśliwszym domem, im więcej serc bije w niej macierzyńską miłością.

 

Ks. Edward Staniek