Lipiec 2017

Matko Szkaplerzna — módl się za nami!

Ważnym nurtem pobożności Maryjnej jest kult medalika. W świecie znany jest Cudowny Medalik z Paryża, medaliki z miejsc objawień, z sanktuariów i szkaplerz.

W modlitwie Krucjaty w tym miesiącu z szacunkiem ujmujmy w dłonie medalik z wizerunkiem Matki Bożej i w Jej dłonie oddajmy dzieci poczynające się w dniu naszej modlitwy. Prosimy Boga, aby nie dostały się w ręce morderców.

 

Ks. Edward Staniek