Kwiecień 2017

Matko cierpiąca – módl się za nami!

Matka Jezusa była już przez Symeona przygotowana do cierpienia. Znała stopień niewinności swego Syna i doświadczała stopnia nienawiści tych, którzy go niszczyli. Krucjata Modlitwy razem z Matką Jezusa uczestniczy w niewinności dzieci poczętych i w nienawiści tych, którzy je niszczą.

Matka Boża umiała zamienić ból swego serca w akt miłości i prosiła o miłosierdzie dla wrogów swego syna. Zamieniamy godzinę swego bólu lub bliskich w akt miłości i zanurzamy ją w kielichu na ołtarzu.

 

Ks. Edward Staniek